11 03/2019
Powoli rozstrzyga się konkurs w ramach POIiŚ dotyczący termomodernizacji
Dofinansowanie dla pierwszego z naszych projektów w konkursie na termomodernizację budynków administracji rządowej
16 11/2018
Rewitalizacja obszarów miejskich
Wyniki konkursu - nasz jedyny klient w tym konkursie z dofinansowaniem !
14 11/2018
5.1 RPO WL Wyniki nabobru
Dwa nasze projekty z unijnym dofinansowaniem
31 12/2017
Nabór wniosków - Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, POIiŚ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
20 12/2017
Nabór wniosków - Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Lubelskie
Nabór projektów: marzec – kwiecień 2018r
21 11/2017
Wysoka skuteczność naszego biura - rozstrzygnięcie konkursu 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL
Wysoka skuteczność naszego biura. 8 projektów przez nasz przygotowanych uzyskało dofinansowanie.
10 11/2017
100% skuteczność naszego biura – działanie 5.2 Promocja niskoemisyjności
24 listopada Urząd Marszałkowski ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania.
21 09/2017
Nasz projekt z dofinansowaniem - 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby układu krążenia (regiony słabiej rozwinięte)
18.09.2017 Ministerstwo zdrowia ogłosiło wyniki konkursu w zakresie rozbudowy szpitali służącym chorobom układu krążenia.