Aktualności

03 10/2019
Działanie 5.3 RPO WL
Rozstrzygnięcie konkursu na termomodernizację spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przygotowaliśmy 3 projekty, wszystkie pozytywnie przeszły kolejne etapy oceny i uzyskały dofinansowanie.
16 09/2019
POIiŚ Termomodernizacja
Rozstrzygnięcie konkursu - 100% skuteczności naszego biura.
16 11/2018
Rewitalizacja obszarów miejskich
Wyniki konkursu - nasz jedyny klient w tym konkursie z dofinansowaniem !
14 11/2018
5.1 RPO WL Wyniki nabobru
Dwa nasze projekty z unijnym dofinansowaniem

Przykładowe projekty

SPOZ MSWiA w Lublinie

"Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia w SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 4 371 166,65 zł

Miasto Zamość

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość"

Wartość dofinansowania: 2 457 396,9 zł

Gmina Wilków

"Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków"

Wartość dofinansowania: 2 685 043,43 zł.

Miasto i Gmina Kock

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie w Gminie Kock"

Wartość dofinansowania: 880 280,40 zł.

Gmina Biszcza

"Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszcza poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji"

Wartość dofinansowania: 1 671 001,96 zł.

SPZOZ MSWiA w Lublinie

"Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 3 391 813,85 zł

Gmina Miedziana Góra

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra"

Wartość dofinansowania: 8 323 261,77 zł.

Gmina Spiczyn

"Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn"

Wartość dofinansowania: 1 001 704,61 zł.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

"Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego ? 6 budynków, II edycja"

Wartość dofinansowania: 5 481 104,89 zł.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

"Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B), al. Jana Pawła II 37, Kraków"

Wartość dofinansowania: 9 681 288,69