Rewitalizacja obszarów miejskich

16/11/2018

Wyniki konkursu - nasz jedyny klient w tym konkursie z dofinansowaniem !

W dniu 15.11.2018 r. ogłoszona została lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL. Wśród 12 projektów znalazł się również projekt przygotowany przez nasze Biuro. Konkurs zdominowały projekty samorządowe, tylko 2 wnioski złożyli przedsiębiorcy, wśród nich i nasz klient:

  • PROBATUS Anna Zawadzka - Wyroślak

dla którego pozyskaliśmy 1,76 mln zł. dotacji.

Powrót