Działanie 5.3 RPO WL

03/10/2019

Rozstrzygnięcie konkursu na termomodernizację spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przygotowaliśmy 3 projekty, wszystkie pozytywnie przeszły kolejne etapy oceny i uzyskały dofinansowanie.

Informujemy iż wszystkie opracowane przez nasze biuro projekty uzyskały dofinansowanie!

Lista naszych projektów:

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Warszawskiej 23 w Białej Podlaskiej

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego 5 w Rykach

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Starym Brusie

Gratulacje

Powrót