Nabór wniosków - Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Lubelskie

20/12/2017

Nabór projektów: marzec ? kwiecień 2018r

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

  • Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
  • Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  • Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
  • Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
  • Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
  • Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  • Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.
Maksymalne poziomy dofinansowania do 1 500 000 złotych dotacji.
Dla mikro i małych firm 65% , dla średnich firm 55%
Przygotowujemy wniosek oraz wszystkie niezbędne załączniki ? zapraszamy do współpracy.

Powrót