Wysoka skuteczność naszego biura - rozstrzygnięcie konkursu 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL

21/11/2017

Wysoka skuteczność naszego biura. 8 projektów przez nasz przygotowanych uzyskało dofinansowanie.

21 listopada Urząd Marszałkowski ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w zakresie termomodernizacji budynków. Zrealizowane przez nas projekty to:

  1. Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Macoszynie Dużym (Gmina Wola Uhruska)
  2. Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Uhrusku (Gmina Wola Uhruska)
  3. Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Woli Uhruskiej (Gmina Wola Uhruska)
  4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy (Gmina Wola Uhruska)
  5. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków
  6. Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Spiczyn
  7. Termomodernizacja budynku SP Charlęż (Gmina Spiczyn)
  8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kock.

Powrót