Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii czy podnoszenia efektywności energetycznej budynków są głównym profilem działalności Firmy.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie aplikacji obejmujące:

 • Opracowanie audytu energetycznego: ex-ante (audyt przedrealizacyjny stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie) oraz ex-post (audyt porealizacyjny);
 • Opracowanie dokumentacji technicznej w zależności od potrzeb konkursu: pełnej dokumentacji technicznej lub projektów wzorcowych;
 • Programu funkcjonalno ? użytkowego;
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowej (Zaświadczenie Natura 2000, Zaświadczenie o gospodarce wodnej);
 • Opracowanie pełnej aplikacji (wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami);

Od 2016 roku nasza Firma przygotowała 30 projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i obniżenia emisji dwutlenku węgla (CO2). Swoje opracowania wykonywaliśmy dla:

 • sektora samorządowego,
 • administracji rządowej,
 • uczelni,
 • obiektów sakralnych,
 • podmiotów prywatnych,

w ramach Programów Operacyjnych województw:

 • Lubelskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Śląskiego,
 • Podkarpackiego,
 • oraz PO Infrastruktura i Środowisko.

Zestawienie projektów znajduje się tutaj.

Przykładowe projekty

SPOZ MSWiA w Lublinie

"Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia w SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 4 371 166,65 zł

Miasto Zamość

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość"

Wartość dofinansowania: 2 457 396,9 zł

Gmina Wilków

"Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków"

Wartość dofinansowania: 2 685 043,43 zł.

Miasto i Gmina Kock

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie w Gminie Kock"

Wartość dofinansowania: 880 280,40 zł.

Gmina Biszcza

"Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszcza poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji"

Wartość dofinansowania: 1 671 001,96 zł.

SPZOZ MSWiA w Lublinie

"Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 3 391 813,85 zł

Gmina Miedziana Góra

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra"

Wartość dofinansowania: 8 323 261,77 zł.

Gmina Spiczyn

"Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn"

Wartość dofinansowania: 1 001 704,61 zł.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

"Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego ? 6 budynków, II edycja"

Wartość dofinansowania: 5 481 104,89 zł.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

"Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B), al. Jana Pawła II 37, Kraków"

Wartość dofinansowania: 9 681 288,69