Osoby tworzące nasz Zespół zajmują się przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej od 2008 roku. Pracując w okresie programowania 2007 ? 2013 w różnych firmach i instytucjach możemy pochwalić się następującymi wynikami:

  • Ponad 70 projektów dla których opracowaliśmy studia wykonalności, wnioski, analizy finansowe, biznes plany;
  • Zarządzanie 4 projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych (RPO, EOG);
  • Opracowanie 50 audytów energetycznych;
  • Przygotowanie projektów zarówno dla administracji samorządowej jak i firm;