Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Przeważnie przygotowujemy wnioski kompleksowo - i to najbardziej lubimy, gdyż pozwala nam to zadbać o spójność całej aplikacji. Rodzaj, liczba i typ dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem jest różna w zależności od działania i programu operacyjnego, do którego aplikujemy oraz w zależności od typu wnioskodawcy. Generalnie całe aplikacja składa się przeważnie z następujących dokumentów:

  • wniosek o dofinansowanie
  • studium Wykonalności lub Biznes Plan
  • analizy finansowe i ekonomiczne
  • harmonogram rzeczowo finansowy / wykres Gantta
  • formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
  • harmonogramy płatność czy składania wniosków o refundację
  • ponadto pomagamy w przygotowaniu oświadczeń i kompletujemy dokumenty w całość aplikacji.

Przykładowe projekty

SPOZ MSWiA w Lublinie

"Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia w SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 4 371 166,65 zł

Miasto Zamość

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość"

Wartość dofinansowania: 2 457 396,9 zł

Gmina Wilków

"Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków"

Wartość dofinansowania: 2 685 043,43 zł.

Miasto i Gmina Kock

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie w Gminie Kock"

Wartość dofinansowania: 880 280,40 zł.

Gmina Biszcza

"Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszcza poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji"

Wartość dofinansowania: 1 671 001,96 zł.

SPZOZ MSWiA w Lublinie

"Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 3 391 813,85 zł

Gmina Miedziana Góra

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra"

Wartość dofinansowania: 8 323 261,77 zł.

Gmina Spiczyn

"Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn"

Wartość dofinansowania: 1 001 704,61 zł.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

"Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego ? 6 budynków, II edycja"

Wartość dofinansowania: 5 481 104,89 zł.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

"Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B), al. Jana Pawła II 37, Kraków"

Wartość dofinansowania: 9 681 288,69