Analiza możliwości pozyskania dofinansowania

Podstawową naszą usługą jest analiza możliwości pozyskania dofinansowania. Niestety pozyskanie dotacji nie jest takie proste, a kluczową sprawą jest wybór odpowiedniego źródła/instytucji i działania w ramach którego składa się wniosek. Analiza możliwości uzyskania dofinansowania jest dwuetapowa. Pierwsza jest ocena formalna ? sprawdzamy czy wniosek naszego Klienta nie odpadnie z przyczyn formalnych (np. brak jakiegoś dokumentu). Następnie każdy projekt oceniamy pod kątem ilości punktów, które może zdobyć (ocena merytoryczna) oraz analizujemy, co należy wykonać, aby jego ocena była jeszcze lepsza (co wprowadzić do projektu aby zyskać dodatkowe punkty w konkursie). Liczba punktów, jakie może zdobyć wniosek naszego Klienta jest tak samo ważna dla niego jak i dla nas ? nie podejmujemy się pisania wniosków, które mają niewielkie szanse na sukces! Nasze biuro zajmuje się consultingiem i doradztwem, a nie pisaniem wniosków na masową skalę

Przykładowe projekty

SPOZ MSWiA w Lublinie

"Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia w SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 4 371 166,65 zł

Miasto Zamość

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość"

Wartość dofinansowania: 2 457 396,9 zł

Gmina Wilków

"Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków"

Wartość dofinansowania: 2 685 043,43 zł.

Miasto i Gmina Kock

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie w Gminie Kock"

Wartość dofinansowania: 880 280,40 zł.

Gmina Biszcza

"Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszcza poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji"

Wartość dofinansowania: 1 671 001,96 zł.

SPZOZ MSWiA w Lublinie

"Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie"

Wartość dofinansowania: 3 391 813,85 zł

Gmina Miedziana Góra

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra"

Wartość dofinansowania: 8 323 261,77 zł.

Gmina Spiczyn

"Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn"

Wartość dofinansowania: 1 001 704,61 zł.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

"Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego ? 6 budynków, II edycja"

Wartość dofinansowania: 5 481 104,89 zł.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

"Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B), al. Jana Pawła II 37, Kraków"

Wartość dofinansowania: 9 681 288,69