03 10/2019
Działanie 5.3 RPO WL
Rozstrzygnięcie konkursu na termomodernizację spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przygotowaliśmy 3 projekty, wszystkie pozytywnie przeszły kolejne etapy oceny i uzyskały dofinansowanie.
16 09/2019
POIiŚ Termomodernizacja
Rozstrzygnięcie konkursu - 100% skuteczności naszego biura.
11 03/2019
Powoli rozstrzyga się konkurs w ramach POIiŚ dotyczący termomodernizacji
Dofinansowanie dla pierwszego z naszych projektów w konkursie na termomodernizację budynków administracji rządowej
16 11/2018
Rewitalizacja obszarów miejskich
Wyniki konkursu - nasz jedyny klient w tym konkursie z dofinansowaniem !
14 11/2018
5.1 RPO WL Wyniki nabobru
Dwa nasze projekty z unijnym dofinansowaniem
31 12/2017
Nabór wniosków - Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, POIiŚ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
20 12/2017
Nabór wniosków - Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Lubelskie
Nabór projektów: marzec ? kwiecień 2018r
21 11/2017
Wysoka skuteczność naszego biura - rozstrzygnięcie konkursu 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL
Wysoka skuteczność naszego biura. 8 projektów przez nasz przygotowanych uzyskało dofinansowanie.