30 06/2016
Dwa konkursy na rozwój infrastruktury szpitali: 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - Ministerstwo Zdrowia (POIiŚ)
30.06.2016 r. Ministerstwo zdrowia ogłosiło dwa konkursy na rozbudowę infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych, w zakresie: 1. chorób układu krążenia ? konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00....
30 04/2016
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne ? projekty lokalne.
Wnioski można składać w terminie od 30-05-2016 do 29-07-2016.
20 02/2016
9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego ? konkurs organizowany przez Ministerstwo Zdrowia (POIiŚ)
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło pierwszy nabór wniosków w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych....