Powoli rozstrzyga się konkurs w ramach POIiŚ dotyczący termomodernizacji

11/03/2019

Dofinansowanie dla pierwszego z naszych projektów w konkursie na termomodernizację budynków administracji rządowej

Powoli rozstrzyga się konkurs z działania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach POIiŚ. Dofinansowanie uzyskał wniosek przygotowany przez nasze Biuro dla projektu obejmującego wykonanie termomodernizacji budynków:

  1. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie (budynek w Białej Podlaskiej) - 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 81
  2. III Urząd Skarbowy w Lublinie - 20-016 Lublin ul. Narutowicza 56
  3. I Urząd Skarbowy w Lublinie - 20-027 Lublin ul. Sądowa 5
  4. Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - 22-600 Tomaszów Lub. ul. Rolnicza 17
  5. Urząd Skarbowy w Zamościu - 22-400 Zamość ul. Kilińskiego 82
  6. Lubelski Urząd Celno- Skarbowy w Białej Podlaskiej Delegatura w Zamościu - 22-400 Zamość ul. Kilińskiego 86
Powrót